H A U A K I V I D


Enimsoovitud kivide mõõdud:

60 x 40 x 10 cm

60 x 50 x 10 cm

75 x 50 x 10 cm

80 x 60 x 10 cm

Tähtede ja daatumite raie traditsiooniliselt käsitööna. Aitan leida sobiva kujunduse ja töötlemisviisi. Enne raiet esitan kavandi. Vajadusel saate tellida ka muu teile sobivas mõõdus kivitooriku.

Koduleht on täiendamisel!