Punkteerimismasin või -aparaat on mõõteseade, mida kasutatakse täpse kivist koopia loomiseks kipsmudeli järgi. Vaheetappi kavandi ja kivisse raiumise vahel nimetatakse punkteerimiseks.