Hauakivid


Kivide toorikute mõõdud: 
         
                                                              

50x30x10 cm 
60x40x10 cm           
60x50x10 cm
75x50x10 cm
80x60x10 cm
      
Tähtede ja daatumite raie traditsiooniliselt käsitööna. 
     
Aitan leida sobiva kujunduse ja töötlemisviisi. Enne lõplikku raiet esitan kavandi

Pakun kivile betoonist alust. Hind: 12  Tehtud tööd:

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
75x50x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
75x50x10 cm

Portree hauakivile Tartu
75x50x10 cm

hauakivid ja hauaplaadid
50x60x10 cm

Hauakivide, hauaplaatide, mälestusplaatide, mälestusmärkide, skulptuuride müük ja valmistamine. Tartu, Tallinn, Rakvere, Pärnu, Põlva, Viljandi KiviraieOÜ www.kiviraie.ee
80x60x10 cm

portree hauakivile
75x50x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur


Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
75x50x10 cm

Hauakivid ja hauaplaadid Tarus
75x50x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
75x50x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur


Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
Marmorplaadi restaureerimine A. Haava sünnikohas

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus
Restaureeritud marmorsammas.

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus
75x50x10 cm

Julius Kuperjanovi mälestusmärk.
Julius Kuperjanovi hauamonumendi restaureeritud tähed.

hauakivide valmistamine Tartus
50x30x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
Teksti juurderaie kalmistul

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
Teksti juurderaie kalmistul

hauakivi
100x60x10 cm

kiviraiumine kiviraidur tartus
60x40x10 cm

Hauakivide, hauaplaatide, mälestusplaatide, mälestusmärkide, skulptuuride müük ja valmistamine. Tartu, Tallinn, Rakvere, Pärnu, Põlva, Viljandi KiviraieOÜ www.kiviraie.ee
50x60x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
Käsitsi lihvitud kivi Silla talu maadelt.

hauakivid ja hauasambad Tartus
75x50x10 cm

Hauakivid ja hauaplaadid Tartus, kiviraie
60x50x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus.
75x50x10 cm

Hauakivide ja matuseplaatide raiumine, kiviraidur Tartus
60x40x10 cm

Hauakivid ja hauaplaadid
50x30x10 cm

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus
                  60x40x10 cm                      

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine Tartus. Hauakivide hind. Hauaplaatide hind, kalmistu heakord, kiviraidur
40x60x10 cm ja 60x50x10 cm

60x50x10 cm

maakivist hauakivi